1. Wykluczenie odpowiedzialnośc za zawartość serwisu internetowego Gospodarstwa Agroturystycznego Garbicz 25

Treści zawarte na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące. Podane informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego. Nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość umieszczonych tu informacji. Roszczenia przeciwko nam, które dotyczą szkód materialnych lub też natury poglądowej, spowodowane poprzez korzystanie z błędnych lub też niekompletnych informacji, są wykluczone. Oświadczamy jedynie, że w miare swoich możliwości postaramy się zatroszczyć, by poszczególne fragmenty umieszczonych w serwisie internetowym informacji były umieszczane z należytą starannością i oparte na uzasadnionych podstawach. Zastrzegamy sobie jednoznacznie prawo do: zmian, uzupełniania, usuwania informacji w dowolnym czasie, jak również do usuwania części serwisu internetowego lub też jego całości, bez zapowiedzi.

 

2. Wykluczenie odpowiedzialności za zawartość linkowanych stron internetowych

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową lub pocztę elektroniczną, do których możliwy jest dostęp z naszej strony, za pomocą pośrednich i bezpośrednich odsyłaczy i linków. Nie posiadamy prawa ani technicznych możliwości wglądu lub wpływu na aktualną bądź przyszłą zawartość linkowanych stron internetowych, dlatego nie kontrolujemy i nie sprawdzamy ich zawartości. Niniejszym wyraźnie i jednoznacznie odcinamy się od zawartości tych stron. Ustalenie to obowiązuje łącznie wobec wszystkich kolejnych załączonych linków oraz odsyłaczy, w tym również do księgi gości i listy e-maili. Nie odpowiadamy za wszelkie zawartości linkowanych stron. Korzystanie ze stron internetowych, do których są linki z naszej strony, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

3. Prawne skutki wykluczenia odpowiedzialności

Poważsze wykluczenia odpowiedzialności stanowią integralną część serwisu internetowego gospodarstwa agroturystycznego Garbicz 25. Jeżeli fragmenty lub pojedyncze sformułowania tego tekstu dotyczące sytuacji prawnej są niezgodne, nieaktualne lub niekompletne, pozostałe części tego dokumentu zachowują ważność i pozostają w mocy prawa, w stopniu nienaruszonym.4. Prawa autorskie i przeznaczenie serwisu internetowego

Zawartości serwisu internetowego Gospodarstwa Agroturystycznego Garbicz 25, tj., animacje, zdjęcia i teksty, są chronione prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej. Żadne z zawartych w serwisie informacji, czy to w formie tekstu, czy też ilustracji (grafiki, rysunku, zdjęcia, animacji itp.), nie mogą być wykorzystywane. Zwraca się uwagę, aby we wszystkich publikacjach odwoływać się do praw autorskich zamieszczanych tekstów i ilustracji. Umieszczone w naszym serwisie internetowym znaki towarowe i handlowe, logo, marki i towary są chronione oraz podlegają obowiązującym regulacjom prawnym i prawom własności zarejestrowanych właścicieli, za zgodą których zostały opublikowane. Zawartość serwisu internetowego przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku użytkowników i poza oglądaniem zawartość nie może być w jakimkolwiek celu powielana, modyfikowana, przenoszona lub publikowana, w jakiejkolwiek części, bez uzyskania jednoznacznej naszej pisemnej zgody. Redagowanie zawartości serwisu pozostaje wyłącznie w naszej kompetencji lub upoważnionych przez nas osób.

 

5. Impressum

Gospodarstwo Agroturystyczne

Garbicz 25
66-235 Torzym

 

tel.: +48 886885041
e-mail: garbicz25@o2.pl

http://garbicz25.beepworld.pl

 


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!